PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.08.2004

Autor: Svatopluk Kalužík

…oslovení je poněkud nepřesné

Proč právě Konzervativní strana?


Vážení přátelé - konservativci! Jak snad vyplyne z dalšího textu, je to oslovení poněkud nepřesné. Rád bych se nejprve pokusil osvětlit podstatu této nepřesnosti a spolehnu se na to, že k tomu postačí "separace problémů". Podle mého názoru existuje několik skupin konservativně smýšlejících lidí:

1) Konservativně smýšlející lidé, členové Konservativní strany;

2) Konservativně smýšlející lidé, členové jiných politických stran;

3) Konservativně smýšlející lidé, zásadně odmítající členství v jakékoli politické Straně;

4) Konservativně smýšlející lidé, připouštějící členství v politické straně, ale s názorem, že žádná taková (jim vyhovující) není;

5) Konservativně smýšlející lidé, kteří si ani neuvědomují, že jsou konservativní;

6) Konservativně smýšlející lidé, myslící si, že mají jiný politický názor a ve skutečnosti jsou konzervativci;

7) Ostatní.

Ke skupině 5) a 6) musím doplnit malou poznámku: nemíním tím nic urážlivého, že by snad neuměli uvažovat. Důvodem je patrně to, že se prostě nad tím, zda je jim vlastní jednání a myšlení souznějící s nějakou politickou filosofií, ani nezamysleli. Jednak je takový problém příliš nezajímá, jednak ani příliš neví (zejména díky dlouholetému zkreslování tohoto pojmu), co to konservatismus je.

Tušíte správně, sám patřím do skupiny 1). Rád bych se postupně obrátil na příslušníky skupin:

4) a to se snahou předložit jim argumenty pro zamyšlení nad přesunem do skupiny 1);

3) se snahou přesvědčit je, že by měli být alespoň ve skupině 4);

5 a 6) se snahou přesvědčit je, že by měli být v některé ze skupin 1) až 4).

Vzhledem k rozsáhlosti tématu však musím vynechat argumentaci ke dvěma posledním bodům s odkazem na webové stránky Konzervativní strany (www.konzervativnistrana.cz) a pokusím se jen o naplnění bodu prvního - obracím se tedy na konzervativce, kteří připouští své politické zapojení, ale přesvědčené, že žádná politická strana, která by jim vyhovovala, neexistuje.

Pravděpodobně se s nimi shodnu v názoru, že ze stávajících parlamentních stran žádná není konzervativní (zejména ve filosofickém smyslu). Je to sice poněkud mimo hlavní téma, ale obávám se, že žádná současná parlamentní strana není v pravém slova smyslu ani liberální ani socialistická - viz rozsáhlejší text Čestmíra Hofhanzla "Jak funguje dnešní česká politická scéna".

Dalším častým argumentem je, že neparlamentní politická scéna je roztříštěná a nečitelná. Mým protiargumentem je, že jako Konzervativní strana jsme nanejvýš čitelní; konservatismus nás přímo zavazuje. Jsme takříkajíc pod kontrolou - kdokoli může na základě konservatismu předpokládat, jak se v té které situaci zachováme a následně naše skutky s tímto předpokladem porovnat. Je tomu tak právě proto, že se bezvýhradně hlásíme ke konzervatizmu, bez jakýchkoliv přívlastků (aniž bych jmenoval konkrétní strany - konzervativně liberální, národně konzervativní apod.). Jsme připraveni se s každým, kdo chce být konzervativní, dohodnout, spolupracovat, případně sloučit (jak se již ostatně stalo mezi Stranou konzervativní smlouvy a Konzervativní stranou v roce 2001).

Aby mělo smysl se zapojit do politické práce, musí být šance na realizaci politických cílů. To lze pouze prostřednictvím úspěšné účasti ve volbách. Častým argumentem pak je, že volit jiné než parlamentní strany, je ztráta hlasu. Pochopitelně, ve stávající volební matematice tomu tak skoro je (s výjimkou voleb do EU). Na druhé straně však právě to, že tomu tak většinou je, je přece velkým argumentem pro všechny, kteří chtějí, aby tomu bylo jinak. Vždyť potřeba dohodnout se je základní úlohou politické strany - má spojovat podobně smýšlející lidi!

Můžete - a to zcela logicky - namítnout, proč právě Konzervativní strana? Nejjednodušší (a logicky naprosto správnou) odpovědí je - A proč ne? Jak jinak by se strana pro konzervativně smýšlející lidi měla jmenovat?

Pochopitelně, nejen to. Konzervativní strana je, zatím, bez přímého vlivu na současné politické dění. Z toho plyne naprostá jistota, že není provázána se žádnými lobby a je v tomto směru zcela čistá. (Samozřejmě hodláme tento stav neměnit ani za situace, kdy vliv na politické dění mít budeme...) Jasně deklaruje svou otevřenost, nejnověji pak svým postojem ke tvorbě - modifikaci - kandidátek do krajských resp. i senátních voleb na základě návrhů konzervativní veřejnosti, vyjádřenou ve Výzvě konzervativcům.

Pochopitelně, takovým postojem Konzervní strana svým způsobem riskuje - ovlivnění svých krajských kandidátek nezodpovědnými lidmi, případně přímo záškodníky. Vedle vnitřních obranných mechanizmů však velmi spoléháme právě na Vás, skutečné konzervativce, kteří svým zapojením jak do sestavování kandidátek tak případně přímo do Konzervativní strany, pomůžete udržet slušný a konzervativní charakter celého sestavení kandidátek a perspektivně pak podpořit prosazení konzervativních principů do celostátní politiky.

 

V Brně 9. srpna 2004

Svatopluk Kalužík

místopředseda Konzervativní strany

www.konzervativnistrana.cz