PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.09.2009

Autor: Konzervativní strana

Odstraňte účelovou změnu Ústavy!

Je více než žádoucí navrátit Ústavu do stavu před poslední změnou.


Poslední změna Ústavy České republiky je nesprávná. Konzervativní strana je přesvědčena, že je více než žádoucí navrátit Ústavu do stavu před změnou. Viděli jsme, jak v rozhodujících záležitostech nemá politická reprezentace postupovat. Zejména nemá:

  • opírat se při hlasování o vyslovení důvěry vládě o tzv. přeběhlíky
  • iniciovat vyslovení nedůvěry vládě bez představy o lepší variantě aochoty převzít odpovědnost
  • účelově měnit Ústavu podle aktuálních potřeb

Je nezbytné se poučit. Prvním krokem tohoto poučení musí být zajištění, že účelová změna Ústavy nezůstane v platnosti. Je nutné, aby nebylo možné Sněmovnu kdykoli rozpustit způsobem, který byl právě do Ústavy včleněn. Tento způsob by totiž znamenal výrazné snížení stability jakékoli budoucí vlády země, neboť by bylo velmi obtížné bránit tendencím zcela lehkomyslného vyjádření nedůvěry vládě.

Je-li něco politicky účelné, leč neústavní anebo mimoústavní, je třeba to odmítnout. Je-li naopak něco ústavní, leč politicky obtížné, je nezbytné tu obtíž podstoupit. Je omylem, že nejvyšší politickou hodnotou je snadné vládnutí - vláda s velkou podporou ve Sněmovně. Správným cílem naší Ústavy je naopak dosažení toho, aby se vládě vládlo obtížně, aby existovala dělba moci a aby zde byl systém brzd a protivah, který komplikuje snahy většin snadno prosadit svou vůli. Onen Ústavou předepsaný pokus tří vlád a tří - byť neúspěšných, ale vážně míněných - pokusů o vyslovení důvěry ve Sněmovně, má svůj smysl: ukazuje nám, občanům, jak se projevují politici pod tlakem, jak jednají ve stresu. Opoziční lídr, který vysloví nedůvěru vládě v jedné konkrétní Sněmovně, má mít možnost ukázat, jak by on dokázal vládnout v té samé Sněmovně - a hlavně my občané máme mít možnost to vidět.

V dalším kroku je třeba Ústavu stabilizovat - tedy zamezit tomu, aby s ní napříště bylo nakládáno tak účelově, jak jsme toho byli svědky v právě uplynulých týdnech. Je třeba přijmout opatření zamezující tomu, aby právě ti politici, kteří budou napříště o příslušné změně Ústavy hlasovat, měnili Ústavu pro sebe - pro své aktuální cíle, jak se právě stalo. Ústava má a smí být měněna jen z důvodů principiálních, s perspektivou přesahující funkční období jedné sněmovny. V neposlední řadě je také třeba zcela odmítnout úvahy o změnách v pravomoci Ústavního soudu.

 

Konzervativní strana (s využitím textu Romana Jocha: „Proč ta hysterie?")

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).