PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.12.2007
Kategorie: Radar, Bezpečnost

Autor: Tomáš Klvaňa

Odpověď Tomáše Klvani

na dopis Konzervativní strany z 18. října 2007


Vážený pane Beňo, vážený pane Kubalčíku,

 

předně se omlouvám za poněkud pozdní reakci na Váš dopis, ve kterém vyjadřujete návrhy k tomu, jak doplnit a zlepšit informovanost veřejnosti o případné instalaci radarového zařízení protiraketové obrany v Brdech a zároveň zneklidnění nad článkem zabývajícím se technickými parametry radaru XBR, kerý byl publikován v Armádním technickém magazínu (ATM).

V následujících řádcích budu reagovat na obě tyto části Vašeho dopisu.

Úvodem své odpovědi musím zdůraznit, že tzv. „Technická analýza a odhad výkonových parametrů radaru XBR", kterou časopis ATM otiskl, nás znepokojila podobně jako Vás a zároveň překvapila mírou zkreslení a dezinformací, jichž se její autor, skrytý pod pseudonymem Ing. Ludvík Nerad, dopustil. Obratem jsme proto redakci daného časopisu zaslali vyjádření připravené Doc. RNDr. Luďkem Pekárkem z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření a dalšími odborníky, kteří se zúčastnili měření radiolokátoru přímo na Kwajaleinu (zde je na místě zdůraznit, že v Brdech by byl skutečně umístěn přímo tento radar) a které na zásadní část dezinformací z daného článku reaguje a razantně je vyvrací. Toto vyjádření následně časopis ATM ve svém listopadovém čísle na straně 11 otiskl.

Bohužel však dosud vyjádření a náležitý odkaz na něj nebyli umístněny i na internetové stránky časopisu a přímo ke článku „inženýra Nerada" jako takovému, což nadále přispívá k pokračující dezinformaci laické veřejnosti. Časopis ATM o napravení tohoto nedostatku dosud neúspěšně žádáme.

Vyjádření Doc. RNDr. Pekárka a dalších odborníků proto raději přikládáme jako přílohu tohoto dopisu.

Podobně matoucí jako „analýza" časopisu ATM se pro veřejnost ukázala být zpráva dvou vědeckých pracvníků VÚT Brno - profesora dr. Ing. Zdeňka Raidy a Ing. Jiřího Šebesty, Ph.D., která vyplynula z naprostého nepochopení principu zprávy předběžného posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. Nemá zde cenu podrobněji se k tomuto a dalším útokům na věrohodnost informací poskytovaných vládou vyjadřovat (vyjádření najdete např. na <http://www.protiraketam.cz/12-11-odbornici-z-mo-a-mz-ke-zprave-profesora-raidy-a-inzenyra-sebesty-z-vut-v-brne-19y-/prk-kalendar.asp?c=A071112_162206_prk-kalendar_r00>). Tento příklad však uvádím proto, aby bylo zjevné, kolik publicity se dostává některým zhola nepodloženým tvrzením a útokům, která zpochybňují veškeré vládní, ale i nezávislé informace podporující (byť jen formou čistých faktů)myšlenku umístění radaru v ČR.

Co se týká Vašich doporučení ke zintenzivnění informovanosti veřejnosti ze strany vlády a týmu jejího koordinátora pro komunikaci PRO, musím prohlásit, že v posledních týdnech děláme vše právě za tímto účelem.

Jelikož se vláda rozhodla neponechat již v dané otázce nic náhodě, právě v těchto dnech začíná být mezi všechny zájemce o podrobné informace k otázce protiraketové obrany zdarma distribuována brožura nesoucí název Bude radar z Kwajaleinu stát v Brdech?.Stejně tak bude brzy veřejnosti k dispozici informační DVD obsahující mj. přesné simulace fungování systému protiraketové obrany. Nadále potom samozřejmě běží informační kampaň na internetových stránkách <http://www.protiraketam.cz/> a pokračují pravidelné veřejné debaty po celé ČR

Na závěr bych Vás chtěl ujistit, že na konci stále pokračujících jednání s americkou stranou o podobě dohody o umístění radaru, budou k dispozici jednoznačné odpovědi na Vámi uváděné „relevantní aspekty" zapojení ČR do systému PRO.

S pozdravem a poděkováním za Vámi projevovaný zájem o věc

 

Tomáš Klvaňa