PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.09.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

O finančních těžkostech

Není družstvo jako družstvo...


Největší brzdou při rozvoji soukromých podniků a hospodářství je nedostatek úvěru. Finanční těžkosti podnikatelů a rolníků se prohloubily od r. 1997, dá se téměř říci, že se podnikatelé, především malého a středního typu dostali do vleklé finanční krize s dlouhodobými důsledky, přičemž peněžní domy mohly a mohou pokrýt pouze malé procento potřebného úvěru formou hypoték. V tomto důsledku jsou dále podnikatelé a rolníci odkázání na soukromý úvěr s lichvářskými úroky; jak je jinak nazvat s ohledem na inflaci a úrokové sazby. Ani velké bankovní domy se nechovají lépe a jejich klientela si na hypotéční úvěry může sáhnout jen při nadprůměrném rodinném příjmu (nejdříve nad 22.000,-Kč měsíčně). Tedy velké peníze jsou jen pro bohatší a bohaté, nikoliv pro ty, co chtějí budovat malý a střední stav.

Tento problém se začal snižovat zakládáním místních úvěrových družstev po vzoru této družstevní formy peněžnictví z dob první republiky. Jenže vzor nebyl převzat celý a vůbec ne do důsledku (neomezené ručení členů kampeliček).

Takže vážení občané Česka si konečně mohli spořit s očekáváním, že jim tato úvěrová družstva pomohou alespoň do začátku jejich drobného podnikání.

Zakladatelé a členové těchto úvěrových družstev většinou úspory svých vkladatelů zdefraudovali nebo převedli na své soukromé aktivity. Většina úvěrových družstev fungujících podle platného zákona do dnešního dne zkrachovala. Politici se omluvili a hned rozhodně řekli, že poškozené kampeličkáře nenechají na holičkách a že jejich úspory uhradí z peněz všech daňových poplatníků. Zpočátku jen do omezené částky a nyní před volbami zvedli poslanci vrácení peněz na čtyřnásobek.

Jinak však dopadají věřitelé, které mají svůj kapitál uložený u bankovního domu, který se jmenuje Transformované JZD.

Rovněž podle zákonů, které schválilo Federální shromáždění v pohnutých letech 1991-3 se stala transformovaná zemědělská družstva správci obrovského majetku oprávněných osob, který je jimi plánovitě defraudován nebo převáděn na soukromé společnosti založené bývalými funkcionáři družstva a jejich souputníky. O výši dluhu družstev vůči oprávněným osobám na majetkové podíly lze většinou spekulovat a odhady se různí (14-40 miliard Kč). Na majetek oprávněných běží promlčecí lhůta a zdá se, že pokud bude Parlament ČR pracovat jako doposud, nedočká se většina oprávněných ničeho, narozdíl od vkladatelů-kampeličkářů.

Zemědělská kapitola a restituce jsou za tohoto stavu vážnou překážkou pro vstup do EU. Zvláště kapitolu restituce ze současné exekutivy nemá nikdo v lásce a názor předsedy ODS je v této otázce také znám. Příslušné zákony budou muset zajistit vypořádání oprávněných, přestože většina družstev je již "vytunelována", jsou v likvidaci a v konkurzech o své organizované vůli. I jejich družstevní Svaz již zanikl. Způsob restitucí po našem EU nestrpí.

Zatím se však v této faktické otázce nic neděje. Kampeličkáři, kteří dobrovolně vložili své vklady do družstevních záložen s ručením omezeným budou téměř zcela vypořádáni z peněz všech daňových poplatníků, ale oprávněné osoby jako majitelé majetkových podílů z transformace družstev a restituenti, nedostanou od státu nic. Stát prý přece nemůže vymáhat majetkové vyrovnání po soukromých společnostech, které zaúvěrovala cizím majetkem a i penězi povinná zemědělská družstva, takovou vládu a Parlament nemají oprávnění na své straně, narozdíl od kampeličkářů k dispozici. A tak stále vítězí ta malinká menšina defraudantů (kolem 2000) proti obrovské části společnosti poškozených oprávněných osob (kolem 3 milionů). Oprávnění, kteří ničeho nezavinili jsou okradeni v opět demokratickém státě podruhé ve všeobecné známosti všech mocných. Opět se stává většina nesvéprávnou většinou, která může být oloupena i podle platného práva. Kampeličkáři současní, vytvoření současným režimem jsou zohledněni, ale oprávněnost na zemědělský majetek končí bez ohledu již téměř na cokoli. Tento stát nemá zájem o soukromý majetek? Asi.

 

Ing. Jaromír S. Morávek

Člen Předsednictva Konzervativní strany

www.skos.cz