PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.06.2011

Autor: Konzervativní strana

Nezapomeňme!

Tiskové prohlášení ke Dni památky obětí komunistického režimu


27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Toho dne byla v roce 1950 popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. Spolu s Miladou Horákovou byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zločinný monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let... Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se - mimo jiné - v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem.

Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců a nejrůznějších zrůdných praktik, použití psychofarmak, upírání spánku, týrání zimou i bestiálním mučení. Je obdivuhodné, že Milada Horáková tomu všemu odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho, kdo se zlomil, nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo i mnoho takových, kteří vydrželi. Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Snad ještě horší byl požadavek, aby obyvatelstvo těmto zločinným aktům tleskalo. Ti, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro „zrádce", si zaslouží odsudek a pohrdání. Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu „komunistická". Je to jeden z důsledků toho, že se někteří vůdcové sametové revoluce tím či oním způsobem postarali, aby zločiny komunismu zůstaly nepotrestány.

Morální zdraví tohoto národa vzhledem k těmto skutečnostem zůstává narušeno a podlomeno. Stále silnější je obecné přesvědčení, že i dnešní zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Ostatně praxe tento názor jen potvrzuje. Ano, nejde již o justiční vraždy, motivem je zpravidla pouze nízká touha po osobním prospěchu. Smutné ovšem je, když národ nemůže věřit ve spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali - a doposud se mu nevrátila. Podmínkou návratu důvěry je připomínání zločinů komunismu a samozřejmě i potrestání současných zločinců; tak se vrátí společnosti vědomí, co je spravedlnost.

Představitelé Konzervativní strany se zúčastní u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně Bohunicích a v Praze, aby jejich památku uctili. Vyzýváme k tomu všechny občany.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).