PODPORUJEME

Den pro rodinu 2022 - již v sobotu 10. září!


Kateřïna Daczická do Senátu!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.04.2016

Autor: Konzervativní strana

Neponechávejme nejpotřebnější bez pomoci!

otevřený dopis vládě ČR - podpora přijetí blízkovýchodních křesťanů do České republiky


Praha, 11. dubna 2016

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

23. října 2015 jsme se na vás obrátili otevřeným dopisem (viz příloha), ve kterém jsme vyzvali k souhlasu s příchodem křesťanů z utečeneckých táborů v iráckém Erbílu do České republiky. Děkujeme touto cestou každému z vás, že jste vyhověli. Na důvodech, které nás k podpoře plánu Nadačního fondu Generace 21 (NFG21) vedly, není třeba nic měnit; záměr přesídlení blízkovýchodních křesťanů má stále naši plnou podporu.

Je jisté, že k realisaci přesídlení je možné přistupovat lépe, poučeněji, s větší zkušeností, než učinili zástupci NFG21 a jejich partneři - vyvarovat se chyb a nedorozumění je jistě vždy žádoucí. Nepochybujeme přitom, že je možné se poučit. Striktně však odmítáme tvrzení, že primárním nedostatkem záměru je jeho výběrové zaměření výhradně na křesťany. My vidíme v této výběrovosti naopak hlavní přednost. Dovolujeme si tedy zopakovat naše přesvědčení, že tento krok by měl být pouze prvním, úvodním, k tomu, aby byl umožněn příchod do České republiky podstatně většímu počtu blízkovýchodních křesťanů.

Litujeme tedy skutečnosti, že projekt byl rozhodnutím vlády v uplynulém týdnu zastaven, a rádi bychom vás zdvořile vyzvali, abyste s pochopením přihlédli k významné složitosti celého procesu a zvážili, zda by bylo možné v projektu po nějakém čase pokračovat - např. poté, co bude možno vyhodnotit celkovou úspěšnost přesídlení i té většiny křesťanských uprchlíků, která nadále využívá služeb nabídnutých NFG21 a jeho partnery i laskavé pohostinnosti naší společnosti. Nemůžeme však na druhé straně zastírat, že rozumíme důvodům, které vládu k uvedenému rozhodnutí vedly. Dovolíme si citovat pana ministra vnitra Chovance (z otevřených zdrojů): „Není možné podporovat projekt, který neplní svůj účel." S tímto tvrzením koncepčně zcela souhlasíme a vítáme přímočarost a rozhodnost, která vedla od detekce neplnění účelu bezodkladně k zastavení projektu[i]. Nicméně podotýkáme, že projekt NFG21 z velmi podstatné části svůj účel přeci jen plní.

Budeme rádi, pokud nás budete o vašich krocích v těchto záležitostech informovat.

S pozdravem a přáním moudrosti při rozhodování, za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

místopředseda Konzervativní strany

Tomáš Müller

kancléř Konzervativní strany

 

Příloha: Otevřený dopis vládě ČR - Pomozme nejpotřebnějším!

Na vědomí: veřejnost, tisk


[i] S potěšením shledáváme, že takový postup je možný. Taková efektivita by se měla stát standardem ve všech resortech a projekty odhalené jako (nikoli domněle, ale skutečně) neúčelné by měly být bez průtahů, rutinně zastavovány. Jako následováníhodný příklad může posloužit rozhodnutí Severské ministerské rady (the Nordic Council of Ministers). Ta v roce 2011 na základě zjištění, že přes mnohaletou masivní gender propagandu si ženy stále spíše vybírají „ženská" povolání a muži ta „mužská", a v důsledku konfrontace tvrzení předkládaných gender teorií a faktů známých z přírodních věd, zrušila pro neúčelnost Nordický genderový institut (byl společným projektem skandinávských zemí) a ušetřila tak značné finanční prostředky.