PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.12.2022

Autor: Konzervativní strana

Miloš Zeman jedinečný

Výzva ke zrušení přímé volby prezidenta


Konzervativní strana vyzývá senátory a poslance, aby zrušili přímou volbu presidenta České republiky a nahradili ji volbou nepřímou (což nutně neznamená čistý návrat ke stavu platnému před r. 2013). Naplnila se prakticky všechna varování, která před přijetím přímé volby (také od Konzervativní strany) zazněla. Jako nejzávažnější se projevila skutečnost, že každá přímá volba presidenta prohlubuje příkopy v již tak rozdělené společnosti. Hořký úsměv v tomto kontextu vyvolává tvrzení všech kandidátů o jejich záměru „spojovat".

Způsob volby - tedy volba přímá - nebyl odvozen od požadavků na změnu postavení presidenta v rámci ústavního pořádku, jak velí odpovědný racionální postup. K zavedení přímé volby došlo v důsledku rozhodnutí vyhovět konečně náladám jisté části veřejnosti, kterým se dostávalo opakovaného výrazného prostoru v médiích. Budiž to varováním, neboť tento na dojmech a náladách založený, otravný přístup sázející na únavu oponentů, kdy se na jednací stůl posedmé vrací v nedávné minulosti již šestkrát odmítnutý návrh, má tendenci být uplatňován u řady dalších politických, potažmo společenských otázek: přímá volba hejtmanů či starostů, zavedení korespondenční volby, zavedení celostátních referend, snížení věku pro výkon aktivního volebního práva, omezení poslanecké imunity, legalizace tzv. měkkých drog, legalizace euthanasie, legalizace tzv. manželství pro všechny,...

Ukázalo se, že působení presidenta nadopovaného přímým mandátem je pro demokracii v podmínkách ČR destruktivní. I příští president, jakmile se v úřadu administrativně zabydlí, dopingové působení přímého mandátu pocítí a nutně to změní způsob, kterým bude funkci vykonávat - k horšímu.

Dosud nejzávažnějším překročením Ústavy ze strany presidenta Zemana bylo dnes již pozapomenuté odmítnutí jmenovat paní Miroslavu Němcovou předsedkyní vlády ČR, navzdory ověřené skutečnosti, že pro takovou vládu existovala většina v Poslanecké sněmovně. Místo toho si president jmenoval svoji - úřednickou vládu.

Aktuálně si zase president Zeman zlomyslně pohrává s myšlenkou jmenovat předsedu Ústavního soudu, přestože mandát toho současného končí až v srpnu 2023, kdy současná hlava státu již více než půl roku ve svém úřadě působit nebude. Takový postup odporuje rozumu, odporuje zvyklostem, odporuje dobrým mravům. Proto se obáváme, že president Zeman tento krok celkem pravděpodobně skutečně podnikne. Konzervativní strana ostře odsuzuje už jen veřejné přemítání o takovém záměru - natož jeho realisaci. A připomínáme, že v principu obdobným krokem započala krize justice v Polsku, když vláda Občanské platformy jmenovala v r. 2015 ústavní soudce i na místa těch, kterým končil mandát až po parlamentních volbách (o kterých zmíněná strana správně tušila, že po nich vládnout nebude...).

K zostřování rozdělení ve společnosti a k posilování všeobecné nedůvěry tak přispívá i aktuální presidentská volba. Nemůžeme podpořit kandidáty s komunistickou minulostí, kandidáty „vciťující se" při různých příležitostech do kremelské kůže, kandidáty přispívající k útoku progresivní levice na rodinu, kandidáty obecně levicové. Kandidáti, kteří nejsou ze shora uvedených důvodů vyloučeni a mohli by tedy zastávat presidentský úřad, mají v přímé volbě šanci malou nebo žádnou. Přesto se domníváme, že je správné dát jim svůj hlas. Považujeme za mnohem důležitější, aby byla co nejdříve přímá volba zrušena, než to, který ze současných kandidátů postoupí do druhého kola.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, dopřejte presidentu Zemanovi jedinečnost: nechť je zaručeně jediným presidentem České republiky, který byl v přímé volbě zvolen dvakrát. Zrušte přímou volbu presidenta!

Přejeme všem lidem dobré vůle pokojný zbytek Adventu, požehnané Vánoce a vše dobré v celém roce 2023.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda