PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.02.2015
Kategorie: Ekonomika

Autor: Jaroslav Cabal

Konzervativní strana se připojila k návrhu zrušit daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí trestá ty, kteří se chovají odpovědně.


Mezi základní a neměnitelné programové cíle Konzervativní strany je, podle její tiskové zprávy, zjednodušování a snižování státní administrativy, odstraňování zbytečných, obyčejně finančně náročných, regulací. Ušetřené prostředky by měl stát ponechat v rukou poplatníků, nejlépe formou snižování daňového zatížení.

Proto vítá, a podporuje, iniciativu Občanské demokratické strany namířenou proti dani z převodu nemovitostí, kterou považuje, stejně jako ODS, za nejméně spravedlivou. Vlastník nemovitosti totiž může tento majetek nabýt jen z peněz, které byly již jednou zdaněny, a je tudíž oproti některým svým spoluobčanům diskriminačně připraven o další část poctivě vydělaných, a odpovědně našetřených finančních prostředků.

Ještě horší má tato daň dopad na mladé rodiny, které si zajišťují základní životní potřebu - bydlení - koupí bytu (domu) na hypotéku, či úvěr ze stavebního spoření. Vyměřená daň z převodu nemovitostí tedy zbytečně zatěžuje a trestá ty, kteří se chovají odpovědně, a ty, kteří se pustí do rizik spojených se splácením vysokých a dlouhodobých půjček. Omezuje také odvahu těch, kteří pod tíhou možných finančních ohrožení na trh s nemovitostmi raději vůbec nevstupují.

Zrušení této daně jistě ulehčí zejména mladým rodinám a vlastníkům jednotlivých bytů, domů, nebo i s nimi souvisejících pozemků, kteří hodlají tyto nemovitosti převést na jiné osoby. Daň, a také znalecké posudky na základě kterých se vypočítá, musí totiž platit i ti lidé, pro které je prodávaná nemovitost jediným vlastnictvím, a získané peníze mají vyřešit jejich často zapeklité problémy, a třeba i mobilitu na trhu práce.

Zrušení této, troufám si napsat „státní sankce", velmi pomůže zejména střední a drobné podnikatelské sféře v začátcích naplňování jejich projektů, protože sníží náklady na pořízení výrobních prostor. Odstraní se také velká administrativní zátěž při zjišťování vyměřovacího základu daně z převodu nemovitostí a zanikne tím jedna z děr pro daňové úniky, které musí v současné situaci vyhledávat a lepit mnoho úředníků finančních úřadů. Ty bychom raději viděli pracovat na závažnějších a smysluplnějších úkolech.

Musím tedy důrazně odmítnout, slušně napsáno neprofesionální, kritickou výčitku současného ministra financí Andreje Babiše přednesenou na televizních obrazovkách, že ODS mohla tento krok učinit sama v čase svých vlád. Nejen že nebere ve svém prohlášení v potaz křehkost koalic za Topolánkovy, a posléze i Nečasovy vlády, ale zejména stav prostředí, ve kterém se Česká ekonomika nacházela. Po celém světě se přehnala silná, a docela vytrvalá, vlna hospodářské recese, která citelně postihla odbytiště našich výrobních kapacit do té míry, že jsme po několik let zaznamenali pokles domácího hospodářství. S tím samozřejmě klesal i výběr daní. Takový čas je pro každého soudného člověka nejméně vhodný pro snižování daňové zátěže.

Současná vláda je v úplně jiné situaci, protože hospodářství úspěšně roste, prognózy (i přes velmi závažnou krizi na „východních" a „jižních" trzích) jsou optimistické, a v důsledku toho je možné očekávat větší daňovou výtěžnost. Pokud se navíc budou realizovat slibované (prý účinné) opatření proti daňovým únikům, měla by padnout nejdůležitější překážka pro likvidaci vrcholně nespravedlivé daně, a ve státní pokladně by mělo být dostatek prostředků i na realizace důležitých sociálních projektů.

Nečasova vláda, i přes svou pochopitelnou váhavost a chatrnost, té současné nesporně připravila velmi dobrou výchozí pozici. A brzy také přijde doba, kdy bude tento premiér velmi ceněn kvůli konečnému vyřešení církevních restitucí, k čemuž po dvacet let neměli odvahu, nebo politickou vůli, jeho předchůdci.

Zrušení daně z převodu nemovitostí je skutečně skvělým systémovým krokem, který výrazně pomůže celé ekonomice. Výhrada Babišova ministerstva (a levicových blouznivců), že o několik miliard nižší příjem eráru sníží investiční možnosti vlády, a tím i její podporu hospodářského růstu, je, mírně psáno, falešná. Státní peníze totiž často promrháme na předražených velkých investicích do dopravní infrastruktury, ze kterých mají následný užitek zejména nadnárodní firmy, nebo podnikatelé, kteří (pokud použijeme stejně hloupou demagogii) postaví hrbaté dálnice, aby následně kvůli opravám spolykaly další miliardy. Ponecháme-li je však těm našim spoluobčanům, kteří se evidentně chovají odpovědněji, můžeme očekávat podstatně účinnější a efektivnější pozitivní vlivy na výkon národní ekonomiky, například v realizaci těchto zdrojů do mnohem širšího spektra spotřeby a služeb.

Samotná Občanská demokratická strana konečně vyslala první (velký) pozitivní signál o změně svého uvažování. Doufejme, že dřívější nesystémové, až chaotické, směřování nabere smysluplnější směr, že se do řídících struktur dostanou skuteční odborníci na místo lidí, kteří spíše mysleli na to, co jim osobně exekutivní kroky vynesou. I když kvůli znalosti poměrů na nižších úrovních v této straně nevěřím v její dokonalý obrat, je třeba ODS v tomto případě nejen podpořit, ale i udělit jejímu vrcholnému vedení pochvalu.

Autor byl v letech 1990-1992 členem Hospodářského výboru České národní rady.