PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.10.2004

Autor: Svatopluk Kalužík

Kalužík: Opíráme se o filozofii

Se souhlasem převzato z deníku Rovnost.


Lídrem Konzervativní strany je v krajských volbách matematik Svatopluk Kalužík.

 

Pojem konzervatismus není většině českých voličů asi příliš jasný, jak byste ho přiblížil?

Skutečně v tom u nás není jasno. V době totality byl konzervativec prezentován jako obtloustlý buržoust, imperialista, který škodí. Ale i dnes naše sdělovací prostředky, třeba v případě prezidentských voleb v USA, preferují demokrata Kerryho a nedoceňují význam všech konzervativních republikánských vlád, které ve Spojených státech byly.

Nicméně konzervatismus není nějaké slepé lpění na tom, co bylo, ale spíše doceňování toho, co v minulosti bylo dobré. Dělat něco konzervativně neznamená dělat to pomalu nebo dlouze - když je někde něco špatného, musí se to změnit rychle. Je zajímavé, že obzvláště v Jihomoravském kraji je konzervatismus hluboce zakořeněn. Je tu setrvačnost v tradicích. V tomto směru jsou místní lidé daleko konzervativnější, než si sami myslí.

 

A co tedy nabízejí konzervativci regionu?

Ono toho správného prostoru v regionu není dost. Jsou daná pravidla, daný rámec, v kterém se musíme pohybovat.

 

Takže míníte, že kraje mají málo kompetencí?

V těch rozhodujících věcech jich mají skutečně málo. Mají své místo v hierarchii státu a ty důležité věci, daňové či rozpočtové, se odehrávají o úroveň výš. Nám nezbývá než v rámci toho vymezeného prostoru udělat maximum. Hlavní nedostatek stávajícího kraje je v řízení či v rozpočtování. Úroveň hospodaření není zrovna nejlepší, stejně jako systémy řízení. Věci také nejsou jasné, průzračné. Například nějaké utajování smluv je přímo zcestné, to platí mezi soukromými firmami, nikoliv ve veřejném rozpočtu. Hlavní je prosadit tady konzervativní tradice hospodaření, snížit zadlužování, zavést kontrolu. Není to nic nového, nicméně dobrý management a dobré řízení je základ. Kraj by též měl komunikovat jasně a otevřeně o všech problémech, říci prostě ano nebo ne. Byť mi je pan hejtman sympatický, jeho postoj k nádraží byl naprosto vyhýbavý. Kraj má mít jasná stanoviska.

 

Konzervativci se odvolávají na řadu starých myslitelů, i na filozofii. To není v politice příliš obvyklé...

Máme na rozdíl od všech různých nezávislých tu výhodu, že máme oporu ve filozofickém základě. Tím pádem je nad námi i kontrola. Nám kdokoli může říci, že tom a v tom nejsme konzervativní. Nad stranami obecnými, nezávislými taková kontrola není. My jsme čitelní. Na druhou stranu je to závazek.

 

Konzervativní strana vznikla už v roce 1990, dlouho však byla jen málo aktivní. Po rozpadu ODA vznikl podobně zaměřený subjekt, nazvaný Strana konzervativní smlouvy. V roce 2002 se tyto dvě strany sloučily. Nyní má KS několik stovek členů. Nejaktivnější je v Karlovarském kraji, na Ostravsku a v Praze.

Konzervativci se hlásí k tradicím západní Evropy i Spojených států. Kořeny tohoto politického směru spatřují ve starém Římě, Aténách i v Jeruzalémě. Tvrdí, že řada různých institucí je platná univerzálně. Domnívají se, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítají socialismus ve všech podobách pro údajnou iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci a pro jeho "snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka". Nesouhlasí příliš ani s liberály pro jejich individualismus, který podle nich nerespektuje přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

 

Konzervativní strana Volební číslo: 50 Lídr: Svatopluk Kalužík

Narodil se v roce 1944 v Uherském Hradišti, žije v Brně.

Vystudoval brněnskou přírodovědeckou fakultu.

Jako osoba samostatně výdělečně činná se zabývá matematikou, informačními systémy a řídícími systémy.

Je členem Konzervativní strany.

 

Další kandidáti:

2. Pavel Henek, 49 let, ředitel gymnázia, Ráječko, člen KS.

3. Miroslav Beňo, 53 let, soukromý lékař, Brno, člen KS.

4. Jiřinka Kubalčíková, 57 let, ředitelka, Brno, členka KS.

5. Karel Drdla, 57 let, matematik, Brno, člen KS.

6. Zdeněk Procházka, 59 let, soukromý podnikatel, Brno, člen KS.

7. Jan Vicenec, 36 let, technický pracovník, Brno, člen KS.

8. Jiří Ciprys, 57 let, stavitel, Lanžhot, nestraník.

9. Pavel Nezval, 38 let, ředitel ZŠ, Nerovnice, nestraník.

10. Pavel Horák, 62 let, vodohospodář, Brno, nestraník. *

Celkem KS nabízí 35 kandidátů, z toho 13 žen.

Věkový průměr kandidátů je 47 let, nejstaršímu je 66, nejmladšímu je 21 let.

 

Zastoupení jednotlivých okresů dle bydliště kandidátů: Brno-město 60 %, Blansko 17 %, Hodonín 9 %, Znojmo 9 %, Břeclav 11 %. * Více informací o KS na webových stránkách www.skos.cz