PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.01.2005

Autor: Otto Jarolímek

K volebnímu systému v ČR

Zrušení 5% klauzule - proč je správné i všeobecně výhodné.


Téma volebního systému v naší zemi je stále předmětem diskusí. Zde se soustředím se pouze na jeden aspekt, který je legislativně snadno řešitelný a přitom by toto řešení zásadním způsobem přispělo k objektivnosti voleb parlamentních, krajských i komunálních. Apeluji na zrušení pětiprocentní hranice omezující vstup do všech výše uvedených zastupitelských orgánů.

Toto omezení má totiž zvláště v kombinaci s uveřejňováním výsledků předvolebních průzkumů (obvykle objednaných velkými parlamentními stranami) zcela demoralizující vliv na voliče. Mnoho voličů se přestává svobodně rozhodovat a porovnávat programy jednotlivých stran s vlastním politickým přesvědčením. Namísto toho pouze spekulují o volitelnosti té či oné strany a nakonec buď vybírají "nejmenší zlo" a přiklánějí se k některé velké parlamentní straně nebo raději nejdou volit vůbec.

Analyzujeme-li vliv výše zmíněné omezující klauzule s překvapením zjišťujeme, že jediný, kdo z ní má prospěch, je KSČM. Její 10 - 15% voličská základna je velmi stabilní, disciplinovaná a rovnoměrně rozložená po celé republice a zajišťuje tak této krajně levicové straně nezanedbatelný vliv v zastupitelských orgánech všech stupňů.

Na druhé straně je zřejmé, že tato omezující klauzule je noční můrou jak pro všechny strany neparlamentní tak i pro vládní liberální US-DEU, která se nachází v hluboké programové i personální krizi. Není však příliš výhodná ani pro ČSSD a KDU-ČSL.

Nejsilnější vládní strana má totiž voličskou základnu značně nestabilní, nedisciplinovanou a její územní rozložení je velmi nerovnoměrné. A tak zatímco na celostátní úrovni se i přes dramatický pokles svých volebních preferencí pohybuje stále ještě v bezpečném pásmu, v některých krajích je již dnes na hranici volitelnosti a v komunální sféře byla v mnohých městech z politického života zcela vymazána.

Situace KDU-ČSL je sice poněkud odlišná, výsledné resumé je však stejné. Její voličstvo je velmi stabilní a ukázněné, vliv této strany se však omezuje pouze na některé kraje a oblasti. A tak zatímco např. v Jihomoravském kraji a pravděpodobně i na celostátní úrovni se lidovci o svůj podíl na moci nemusejí obávat ani v dlouhodobém časovém horizontu, v jiných krajích (např. v Libereckém) se do zastupitelstev vůbec nedostali.

Nejdůležitější je však zdánlivě paradoxní zjištění, že inkriminované pětiprocentní omezení není výhodné ani pro ODS. Tato pravicově se tvářící strana nyní triumfuje na všech stupních naší politické scény, předpokládá se její vítězství (nestane-li se něco mimořádného) v parlamentních volbách 2006. ODS chce vládnout, ale s kým? Dosažení 50% volebního zisku není ani pro sebevědomou ODS reálné, stejně tak jako změna volebního systému na čistě většinový. Zůstane-li zachován dnešní volební systém a nezmění-li se současná politická situace, vytvoří se "vykastrovaný" parlament složený pouze ze čtyř stran ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Bude-li si chtít ODS zachovat alespoň zdání pravicovosti, nemůže se spojit nejen se zcela nepřijatelnou KSČM, ale ani s ČSSD, jejíž současná praktická politika se vyznačuje plíživou socializací, která je pro rozvoj naší země nebezpečnější než jasně deklarovaná stanoviska komunistů. Co tedy zbývá? Pouze KDU-ČSL, v některých otázkách strnule dogmatická v jiných naopak zcela bezzásadová. KDU-ČSL, která nikdy nebude hájit důsledně pravicovou politiku. ODS by si měla uvědomit, že pravicový volič je individualista, chce si vybírat a pokud tuto možnost nemá, často k volbám vůbec nejde. Kolektivní volba jedné strany je znakem voliče levicového. Vyhlídky ODS na úspěšné vládní působení by vzrostly, kdyby se mohla spojit s několika menšími důsledně pravicovými stranami, neboť jen tak může čelit socializujícím trendům v našem státě.

Omezující pětiprocentní klauzule je pro vládní ambice ODS nebezpečná. Tato klauzule představuje v mnoha městech i krajích nebezpečí pro účast ČSSD a KDU-ČSL v komunální a regionální politice. Konečně toto omezení degraduje svobodné rozhodování voličů. Odstranění omezující pětiprocentní klauzule je legislativně jednoduché, principiálně prodemokratické a dle výše uvedené analýzy i výhodné pro většinu současného parlamentu. Tato úprava volebního zákona může být provedena ještě před parlamentními volbami 2006.

Vše co bylo až dosud řečeno se samozřejmě netýká voleb senátních. Dvoukolový většinový systém v jednomandátních volebních obvodech je relativně spravedlivý. Jeho největším problémem je nekompatibilita těchto volebních obvodů s obvody správními (v některých případech překračují senátní volební obvody i hranice krajů), změna daného systému zde však zřejmě není příliš aktuální.

 

11. ledna 2005

 

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

člen Konzervativní strany

www.konzervativnistrana.cz