PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.04.2015
Kategorie: Bezpečnost

Autor: KAN, KONS, OI, PM

Dopis ministru vnitra a policejnímu presidentovi

ve věci průjezdu gangu "Noční vlci" územím ČR


Milan Chovanec, Ministr vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

posta@mvcr.cz

 

Vážený pane ministře,

z otevřených zdrojů je nám známo, že v měsíci dubnu a květnu tohoto roku lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat. Zejména se však zjevně jedná o jakousi „odpověď" na nedávný přesun spojeneckých vojáků Dragoon Ride. Adekvátně jsme přivítali spojence - nyní stejně adekvátně přistupujme k těm, kterým jsou naše spojenectví trnem v oku.

Vyzýváme Vás tímto, vážený pane ministře, abyste zajistil minimalizaci uvedeného rizika a to všemi dostupnými prostředky, počínaje zapojením Bezpečnostní informační služby, přes důslednou hraniční kontrolu a nekompromisní postih zmíněných osob při jakémkoli přestoupení našich zákonů, a vyhoštěním nežádoucích osob konče. Nejsprávnější cestou by pak bylo zabránit jim jen vstoupit na území České republiky - tedy odmítnout jim víza pro Schengenský prostor, či nevydat souhlas k užití komunikace dle zák 13/1997 Sb.

Dovolujeme si v této souvislosti zmínit, že tento motorkářský gang hodlá projet územím také několika okolních zemí, a proto by byla vhodná včasná přeshraniční koordinace s příslušnými složkami spřátelených států.

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, nejsou v České republice vítáni.  Tito lidé se netají ignorací k dodržování předpisů a respektování zákonů; propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již jen samotná upoutávka na jízdu po zemích EU - viz zde.

Postup odpovědných orgánů naší země by tomu měl odpovídat.

Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že orgány Ministerstva vnitra ČR- zejména  Policie České republiky - jsou  náležitě připraveny. Konkrétní přijatá opatření, s ohledem na povahu věci, nepožadujeme zveřejňovat.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

 

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Policejní prezidium Policie ČR

Strojnická 27, 170 89 Praha 7

epodatelna.policie@pcr.cz

 

Vážený pane policejní prezidente,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat. Zejména se však zjevně jedná o jakousi „odpověď" na nedávný přesun spojeneckých vojáků Dragoon Ride. Adekvátně jsme přivítali spojence - nyní stejně adekvátně přistupujme k těm, kterým jsou naše spojenectví trnem v oku.

Vyzýváme Vás tímto, vážený pane generále, tak jako jsme se obrátili  na ministra vnitra, abyste i Vy zajistil minimalizaci uvedeného rizika a to všemi dostupnými prostředky. Pakliže podivným individuím budou udělena schengenská, bude-li udělen souhlas se zvláštním použitím komunikace a nebude možné zabránit jejich vstupu  na území ČR,  žádáme, aby cizinecká policie na hranicích provedla pečlivě kontrolu vstupujících osob, dopravní policie prověřila způsobilost dopravních prostředků pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, následně byla cesta monitorována veškerou dostupnou technikou PČR, vč letecké služby - nejen z hlediska porušování pravidel silničního provozu, ale české legislativy obecně, aby v případě potřeby mohlo být promptně k zákrokům použito příslušných regionálních složek PČR a útvarů s celostátní působností, odpovídající techniky, konče i nasazením pořádkových jednotek PČR.

V případě porušení zákonů a páchání přestupků očekáváme, že Policie ČR bude konat, tak, aby bylo nezpochybnitelné, že jsme skutečným právním státem a nikoli zemí, kde vládne právo momentálně silnějšího.

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang „Noční vlci" se má pohybovat po územích několika států EU, máme za to, že by nebylo od věci průjezd koordinovat s policejními prezidenty okolních zemí (pokud jde o společné postupy a použití prostředků) a na dodržování českých předpisů participovat s dalšími resorty ČR (MF ČR - Celní správa, MO ČR - AČR, MZV ČR) a místními orgány (obecní a městské policie).

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, nejsou v České republice vítáni. Tito lidé se netají ignorací k dodržování předpisů a respektování zákonů; propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již jen samotná upoutávka na jízdu po zemích EU - viz: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že je i Policie České republiky náležitě připravena.  Konkrétní přijatá opatření, s ohledem na povahu věci, nepožadujeme zveřejňovat, budeme rádi, pokud se PČR zhostí této role stejně profesionálně, jako tomu bylo v případě konvoje Dragoon Ride.

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

 

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk