PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.02.2012

Autor: Martin Rejman

Dopis

náměstkovi primátora Hlavního města Prahy Pavlu Richterovi ve věci veřejných zakázek


Vážený pane náměstku primátora,

 

děkuji Vám, že jste mi minulý týden zavolal v záležitosti ZAVOSu, resp. řešení problému, o kterém jsem svými dvěma dopisy žádal pana primátora Svobodu; předpokládám, že Vám, vč. příloh, byly předány. Telefonoval jste, když jsem byl v tramvaji, takže jsem dobře neslyšel, ale řekl jste mi, resp. vyrozuměl jsem asi tolik, že pro Magistrát není problém ZAVOSu snadno řešitelný, neboť smlouvy mezi Magistrátem a ZAVOSem jsou nastaveny tak, že při jejich vypovězení - podle právníků Magistrátu - zaplatí Magistrát miliardy Kč.

 

Pana primátora jsem se tázal, jaké je postavení firmy ZAVOS v systému zadávání a řízení staveb hl. m. Prahy, a zda firma při účasti na městských zakázkách postupuje v souladu s platnou právní úpravou, a samozřejmě se zájmy hl. m. Prahy, tedy se zájmy daňových poplatníků. Vyslovil jsem obavu, že uvedený nesprávný způsob zadávání veřejných zakázek byl a dosud je v Praze běžný, resp., že chybný způsob používání „jednacího řízení bez uveřejnění" ve smyslu stanoviska vypracovaného ve firmě ZAVOS je v Praze standardně uplatňován. To vede k pochybnosti, zda vedení města má při svých zakázkách nad firmou ZAVOS dostatečnou kontrolu, resp. zda účastníky výstavby samo, třeba neúmyslně, nemotivuje k předražování staveb.

 

Vaše telefonické sdělení ukazuje skutečnost ještě horší, než bych očekával, a vede k důvodnému podezření, že prostřednictvím ZAVOSu se vytvářely a vytvářejí černé fondy, praly a perou špinavé peníze, že se tunelovaly a tunelují rozpočty Magistrátu  - a to vše nelze zastavit, protože Magistrátem, tedy jeho úředníky od nejnižších po nejvyšší, to tak bylo v minulosti nastaveno!!! Jsem hluboce přesvědčen, že to je kriminální záležitost a že nové vedení Prahy má nejen morální, ale i faktickou povinnost podat trestní oznámení, a to ne na neznámého pachatele, ale na konkrétní osoby, které byly a jsou do praktik ZAVOSu zainteresovány. Věřím, vážený pane náměstku, že i Vy se o to zasadíte.

 

Ve svém telefonátu jste mi také řekl, že pokud se týká problematiky zadání projektové dokumentace pro stavbu Základní školy v Dolních Počernicích, je to ve srovnání s celkovou problematikou ZAVOSu z Vaší pozice těžko řešitelné.

 

Nevím, zda jsem Vašemu sdělení správně porozuměl v tom smyslu, že se s zadáním veřejné zakázky  nezákonným použitím JŘBU - a to i přes upozornění KONS dopisem ze dne 19.9,2011, dále pak dopisem ze dne 12.12.2011 a Vám  předanými podklady prostřednictvím paní Evy Vorlíčkové, nedá nic dělat, ale jsem přesvědčen, že je ve Vaší kompetenci uložit OMI věc řešit ve smyslu zákona, tedy vypsáním veřejné soutěže. Žádám Vás proto o informaci, jaký je po převedení investorství (ZŠ Dolní Počernice) na odbor městského investora stav v zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci, tedy zda OMI nepřevzal původní nezákonný postup ZAVOSu použitím JŘBU, abychom včas připravili podání příslušnému ústřednímu orgánu státní správy, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Doufám, vážený pane náměstku primátora, že prověření ve výše uvedeném smyslu a podání trestního oznámení povede k opatřením, které odstraní pochybnosti o serióznosti zadávání veřejných zakázek, předejdou pochybnostem o uzavírání mandátních smluv na řízení investičních projektů mezi Magistrátem a firmou ZAVOS a povedou k vyvození trestněprávní odpovědnosti vůči osobám, které jsou za daný stav odpovědné na Magistrátu i v ZAVOSu.

 

S úctou a s díky za Vaši odvahu řešit dlouholetý marasmus na Magistrátě i za podání zprávy,

Martin Rejman

člen Generální rady Konzervativní strany