PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.03.2000
Kategorie: Školství

Autor: Jan Kubalčík

Dopad vzniku krajů na školství

Budou církevní instituce neprávem zvýhodňovány?


Se vznikem VÚSC - krajů dojde k zásadním změnám. Jednou ze sfér, u které dojde k přesunu pravomocí na novou instituci, bude školství. Kraje budou mít pravděpodobně právo zřizovat a rušit školy, přičemž budou financovat investiční a provozní náklady. Zbytek - zejména mzdy - bude nadále financovat stát. Ne tak u církevních škol. U těchto bude stát nadále financovat celý chod.

Neznám bezprostřední motivy výše uvedeného uspořádání. Pravicovým poslancům je však prý trnem v oku a argumentují - snad i logicky - že z církevních škol se tak stanou elitní státní zařízení, která budou mít vždy o finance postaráno. Na mne by toto vyčlenění církevních škol z obecného principu působilo také podivně, kdyby nebylo té nejpodstatnější okolnosti. A tou jsou samozřejmě nevyřešené restituce církevních majetků. Možná pohlížím na autory této výjimky příliš naivně, ale třeba se v našich zeměpisných šířkách jejich prostřednictvím znovu v praxi zjevuje pocit zvaný "stud". Snad se stydí za celý stát, v přeneseném slova smyslu za nás za všechny a chtějí nám tím vzkázat, abychom církvím jejich ukradený majetek konečně vrátili. Dokud k tomu totiž nedojde, je morální povinností podporovat církve v jejich tradiční oblasti působení, kterou školství bezesporu je.

Je-li tomu tak, jak jsem popsal, vidím v tom jiskérku naděje. Pocit viny je totiž prvním krokem na cestě k nápravě. Nad těmi "pravicovými" poslanci, kteří tak slepě lpí na podivných dogmatech (ať již tak činí z důvodu svého liberalismu nebo ateismu) bez ohledu na přirozenou spravedlnost, je možno si jen povzdechnout.

Celá situace je příkladem jak jedna deformace plodí deformaci jinou. Je třeba odstraňovat příčiny. Při neustálé snaze řešit pouze následky vyplodíme jenom další zmatky.

 

Brno 13.3.2000

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství Strany konzervativní smlouvy Brno