PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.12.1999

Autor: Jan Kubalčík

"Děkujeme, odejděte" - o realitě a nadějích

Shoda na negaci je podmínkou nutnou, nikoli postačující.


Výzva "Děkujeme, odejděte" má značný ohlas. Prostřednictvím internetu jsem ji podepsal. Nemyslím však,že sama o sobě něcořeší (dokonce ani analýza není úplná - generální pardon pro pana prezidenta Havla mi není jasný). Nevracíme se o 10 let zpět? Nebudou se opakovat staré chyby?

Iniciátoři výzvy mají dvě možnosti - pojímat celou záležitost jako občanskou a nechat ji vyšumět, nebo založit politickou stranu. K první možnosti není co dodat, zbývá jen doufat, že ti, kteří se s obsahem ztotožnili byť jen částečně, budou mít v příštích volbách koho volit. A autorům lze vzkázat "Děkujeme, stálo to za to".

Volba druhé možnosti by byla rozhodnutím racionálním v tom smyslu, že požadavek odstoupení pánů Klause a Zemana lze reálně uskutečnit nejlépe jejich porážkou v otevřeném politickém volebním střetu. To ale samozřejmě předpokládá, že kromě toho co nejsou odpoví exponovaní účastníci též na pozitivně formulovaný problém. Obávám se však, že s intelektuálním pozadím Impuls 99 půjde spíše o politické hnutí než stranu, ne nepodobné OF nebo OH. Tedy o (ne)strukturu, která se v případě volebního vítězství nebude schopna dohodnout na pozitivním programu a rozpadne se na dvě až tři více vyhraněné strany (podobně jako OF).

Příkladně požadavek "slibu vnitřní slušnosti" lze vyložit jako příklon k přirozenému právu - nechť se nad literu zákona staví jeho duch. Nebo ne? Jistě, to je konzervativní interpretace (spojená s Komenského "Bez bázně není kázně."). Existují další interpretace - podřízení se "obecné vůli" např. A v tom to právě vězí. Vše přitom nasvědčuje tomu, že si aktéři vážně myslí, že společnost funguje na základě takových slibů. Pak skutečně může z celého vření vzejít maximálně něco jako "strana všech slušných (poctivých, hodných,...)". Slušný a poctivý však může (nebo nemusí) být jak sociální demokrat, tak liberál či konzervativec. Shodnou se na tom, co nechtějí. Ale dál nic. A to už tu bylo.

Takové vyústění vývoje je podmíněno tím, že současné "elity" budou podobně jako KSČ (pseudo)smeteny na smetiště dějin. Celý polistopadový kolotoč by se tak vrátil na začátek. Netroufám si soudit zda by to bylo dobřečišpatně. Každá mince má dvě strany. Realita však bude pravděpodobně zcela odlišná.

Nevěstinec si jak známo nezlepší reputaci tím, že se přeskládají postele, ale vymění-li se personál. Osobně bych si proto přál, aby v iniciátorech výzvy dostala naše politická scéna novou krev. Intuitivně odhaduji, že by to mohla být krev liberální. Nechci to však samozřejmě nikomu podsouvat. Dotaženo do konce - kéž se kromě (snad se tedy blížící) slušné autenticky liberální politické strany prosadí také její důstojná sociálně-demokratická a konzervativní alternativa. A ti, kteří tyto pojmy před zraky občanů již téměř deset let diskreditují, nechť odejdou, třeba i bez poděkování.

 

Brno 1.12.1999

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství Strany konzervativní smlouvy Brno