PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.11.2004

Autor: MUDr. Miroslav Beňo

Definice komunizmu jako politického systému

Úvaha na dané téma ...


Komunizmus je ve své podstatě přirozeným, ale extrémnějším pokračováním nacizmu - militantní formy nacionálního socializmu, fungující na principech organizovaného zločinu, snažícího se o transformaci své politiky z nacionálních pozic na internacionální platformu. Zachovává si svůj světově-expansivní charakter, jehož konečným cílem je maximální globalizace jeho bytí, kterého důsledkem by byla úplná eliminace všech duchovních, mravních, kulturních a společenských hodnot se zánikem civilisace jako takové. Hlavní životní essencí existence komunizmu je totiž nekonečné hledání a boj proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli. Stačí uvážit, že potencionálním nepřítelem komunizmu je každá lidská bytost, což již dnes z naších novodobých dějin víme - i když to u mnohých nevypadá.

Nacizmus a komunizmus jsou dva nepřátelské, protože současně konkurenční politické směry, sedící těsně vedle sebe na úplném okraji levého politického spektra a těsně za nimi následuje už jen luciferova říše zla. V taktice, metodice a formách vedení politického boje a stejně tak ve výstavbě a využívání institucí, které jim moc pomáhají ve státě uzurpovat, je nelze vůbec rozeznat. Za existence nacizmu v Německu a v době druhé světové války, dle odhadů zahynulo kolem 30-ti miliónů lidí na této planetě; v zemích, kde komunistické režimy realizovaly svou moc a v těch zemích, kde se o to pokusily, dle některých odhadů bylo zavražděno, umučeno anebo se stalo nezvěstnými přes dvěstě miliónů lidí této planety.

Tedy závěrem:

  1. nacizmus je extrémně militantní forma nacionálního (národního) socializmu;
  2. komunizmus je extrémně militantní forma internacionálního (mezinárodního) socializmu;
  3. společným jmenovatelem obou politických systémů je použití metod organizovaného zločinu jako prostředku k absolutní uzurpaci moci;
  4. společnou snahou obou politických systémů je snaha o dosažení totální ztráty vlastní identity jednotlivce jako lidské bytosti a jeho transformaci na anonymní součást politicky ovladatelné, fanatické lidské masy bezvýhradně sloužící zájmům těchto politických systémů;
  5. společným výsledkem působení obou politických systémů byla smrt, utrpení a především mravní devastace lidské společnosti takových rozměrů, jaké dějiny od počátku lidské civilisace nepamatují.

Ano, máte pravdu - nic nového. Ale po mém soudu to má smysl opakovat, možná dnes více než jindy.

 

V Brně, dne 1. listopadu 2004.

 

MUDr. Miroslav Beňo

Místopředseda Konzervativní strany

www.konzervativnistrana.cz