PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.08.2011

Autor: Konzervativní strana

Daňová reforma – to nejhorší zůstává

Stanovisko k daňové reformě: Výsledek chvályhodné snahy o omezení daňových výjimek zůstává otevřený, investiční pobídky deformující daňový systém zůstávají a největší nectnost našeho daňového systému – tunel na třetinu mezd zaměstnanců prostřednictvím tzv. odvodu zaměstnavatele – se zmenšuje z původních 34% na 32,5%, což ale v principu nic neřeší.


Konzervativní strana konstatuje, že dlouho očekávaná daňová refoma je pouze dílčím kosmetickým opatřením.

Za úspěch považujeme, že jde o první návrh na úpravu daňového systému, který ho mírně zjednodušuje, tudíž nejde o změnu k horšímu. Výsledek chvályhodné snahy o omezení daňových výjimek však zůstává otevřený, investiční pobídky deformující daňový systém zůstávají a největší nectnost našeho daňového systému - tunel na třetinu mezd zaměstnanců prostřednictvím tzv. odvodu zaměstnavatele - se zmenšuje z původních 34% na 32,5%, což ale v principu nic neřeší.

Připomeňme, v čem toto utajené zdanění spočívá. Podnikatel ví, že může přijmout nového zaměstnance pouze tehdy, když výsledkem takového kroku bude zisk pro oba. Ví, že zaměstnanci náleží hrubá mzda, ale nad to je ještě nucen státu zaplatit „místo zaměstnance" další pojistné. I tato druhá část však musí být podložena prací zaměstnance (jinak by ho podnikatel vůbec nezaměstnával) a proto je tato složka de facto přirozenou součástí platu. To však u nás de iure zcela nesmyslně neplatí. Zatímco se tedy zaměstnanec domnívá, že když má „hrubého" 24 tis. Kč a „čistého" 18 tis. Kč, je jeho mzda zatížena odvodem 25%, skutečnost je taková, že jeho opravdový plat, na který musí vydělat, je přes 32 tis. Kč a ten je zatížen odvodem přes 40%. Zaměstnanec si mnohdy neuvědomuje, že v tomto případě je celých 32 tis. Kč de facto jeho reálný plat, a je tak obelháván: je mu podsouváno, že jeho práce má nižší cenu a je odvodově zatížena podstatně méně, než tomu ve skutečnosti je. Neméně podstatným prvkem, o který se tato lež opírá, je závist, která našeptává: „Je jen dobře, že další odvody nemusím platit já. Jen ať za mě podnikatel platí, když na mně tak šetří. I tak má dost!". Odstranění této deformace je tedy naprostou nutností.

Konzervativní strana již dávno navrhovala (a stále marně navrhuje) změnu placení a vykazování zdravotního a sociálního pojištění tak, aby část tohoto pojištění, kterou dnes hradí zaměstnavatel, byla součástí hrubé mzdy zaměstnance a byla z této hrubé mzdy odváděna. Přitom je třeba zajistit, aby provedením této změny nedošlo na jedné straně ke zvýšení povinných odvodů zaměstnanců a na straně druhé ke snížení čistého příjmu jednotlivých osob. Změna má odstranit zmíněný tunel, tedy skryté odvodové zatížení tak, aby každý občan věděl, kolik peněz státu ze svého příjmu skutečně platí a mohl tak odpovědně posuzovat programy a návrhy levicových sociálních demagogů.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá předseda Jan Kubalčík (predseda@konzervativnistrana.cz).