PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.09.2005

Autor: Dan Drápal

Další klišé o terorismu

Súra 9:5: „Zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!“


V úterý 13. září uveřejnila MFD další článek, věnující se terorismu, tentokrát od Roberta Šimka. Jak už je v kraji zvykem, opakují se v něm určitá klišé o islámu, což by tak nevadilo, kdyby situace nebyla skutečně vážná.

Robert Šimek píše: „Terorismus však prostředkem k odstranění nerovností v dnešním světě být nemůže, postrádá totiž konkrétní cíl. Vyvolávat strach a dosáhnout celkové nestability světa - to je jejich program, s ničím dalším se nepočítá. Boření a ničení je vždy lákavější (a pro mnohé také zábavnější) než stavění. Terorismus zde byl, je a také bude - mění se pouze prostředky, fanatismus bez cíle zůstává."

Robert Šimek se hluboce mýlí. Má za to, že Usáma bin Ládin a všichni, kteří islámský terorismus podporují - a takových lidí jich mnohem více, než si je Západ ochoten připustit - chtějí pouze „vyvolat strach" a nepočítají s „ničím dalším". Ve třicátých letech udělali dobře ti, kdo naslouchali Hitlerovi - nakonec totiž uskutečnil to, o čem mluvil. Islámský terorismus má cíle naprosto jasně definované, a dokonce o nich zcela otevřeně hovoří: Cílem je islamizace Evropy. To, že Robert Šimek a jemu podobní islamistům nenaslouchají, je obrovská chyba.

V Čechách se nám tento cíl zdá velmi vzdálený. V naší zemi mnoho mešit není - naštěstí. Málokdo se v Čechách tedy zamýšlí nad prostým matematickým faktem, že v druhé polovině tohoto století bude přinejmenším ve Francii muslimská většina - nestane-li se něco mimořádného. To je samozřejmě dáno nikoli faktem terorismu, ale prostou demografickou situací. Jsou to právě Západoevropané, kdo nepočítá s „ničím dalším". Evidentně nemají pro co žít, a proto jim také nezáleží na tom, zda tu bude někdo, komu by předali to, proč žijí. Jinými slovy, nemají děti. Na rozdíl od muslimů.

Článek Roberta Šimka není ničím jiným, než strkáním hlavy do písku. Podobně jako mnozí jiní se utěšuje zkratkovitým a nepravdivým tvrzením: „Problém je pouze s interpretací termínu svatá válka neboli džihád. Ten ve skutečnosti dovoluje islám jen jako ozbrojený boj proti utlačovatelům a pod podmínkou, že jde utlačovaným o život." Šimek si volí tu interpretaci džihádu, o níž by si jistě přál, aby ji zastávalo co nejvíce muslimů. Ano, jsou muslimové, kteří interpretují džihád stejně jako Robert Šimek. Zajímá se pan Šimek o to, kolik jich je? Půl procenta? Nebo osm desetin procenta?

Islamisté jsou pochopitelně mnohem nebezpečnější než komunisté. Jedno s nimi ale mají společné: něco jiného si říkají mezi sebou, něco jiného říkají navenek. Jistě jim nebude vadit, pokud bude pan Šimek džihádu i nadále rozumět tak, jak mu rozumí. Alespoň zatím. V mnohých mešitách ovšem zaznívají - bohužel - interpretace jiné.

Je načase, začít brát islámský terorismus vážně. Možná si i pan Šimek přečte Korán. A asi ho překvapí, že správný muslim má zabíjet nevěřící, kdekoli je najde. Je to ostatně hned na začátku, súra 9:5: „Zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!" Kdyby neměl Korán doma, může si ho stáhnout z webových stránek české muslimské obce.

 

Dan Drápal

člen Konzervativní strany