PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2013

Autor: Konzervativní strana

Čtrnáct let v NATO

K výročí přijetí ČR do Severoatlantické aliance


Před čtrnácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnoti, jejíž předchůdkyně nás před 45 roky okupovala.

Konzervativní strana apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO, nutnost utužování transatlantických svazků. Evropské státy by měly aktivně spolupracovat se Spojenými státy, nejen, ale stále zejména v Afganistanu a Iráku, protože mírová obnova těchto zemí znamená v první řadě skutečnou pomoc tamním lidem a v důsledku toho výrazné zlepšení našeho obrazu v očích muslimského světa a významné posílení naší ochrany před terorismem.

U příležitosti tohoto výročí je třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel, včetně hrozeb napadením jadernými zbraněmi ze strany Iránu. Komplikované bezpečnostní postavení Státu Izrael se dostává znovu do popředí zvláště v poslední době, kdy s obavami sledujeme vývoj v Sýrii a v dalších zemích Blízkého východu a severní Afriky. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO (viz příloha). Vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme a výdaje na obranu dále klesají. To vše v situaci, kdy zatímní hlavní garant bezpečnosti Západu, tedy Spojené státy, s velkou pravěpodobností přistoupí k podstatným škrtům ve svém rozpočtu na obranu, zvažuje výrazné omezení svých konvenčních sil v Evropě a snížení či přímo likvidaci svého potenciálu odstrašit případného agresora jadernou hrozbou. Konzervativní strana vyzývá odpovědné vládní i parlamentní činitele, aby k těmto závažným faktům přihlédli a vyvodili z toho příslušné závěry.

Martin Rejman

předseda