PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.03.2004
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Chudý venkov, chudý stát

"Již i čínští komunisté přišli na to, že venkovský člověk se dokáže na venkově a na vlastní půdě uživit a tvořit pak zodpovědně krajinu..."


Již i komunistická Čína přišla na to, že si bude muset předcházet chudý venkov a vrátit mu, co mu vzala. Naše současná vláda však pokračuje v kolektivizaci venkova pro předem vybrané vlastníky neobvyklou měrou, že by se za ni nemusel stydět ani někdejší ministr Gottwaldovy vlády Ďuriš.

Venkovu byla majetková práva po XI/89 navrácena prvním Federálním shromáždění spolu s Českou národní radou, ale jen na papíře. Jakmile však první český premiér začal slyšet trávu růst, ihned vyznavač třetích cest J. Lux hnal transformaci JZD a státních statků směrem, který dodnes na venkově po neblahém komunismu mnoho nezměnil. Ba většinu sanuje.

Většina vlastníků půdy se k ní nedostane, ani neví, kde ji přesně mají, jejich podíly na transformovaných družstvech jsou v prachu, zaměstnanost v zemědělských podnicích klesla desetinásobně, a selskému a rolnickému stavu nebylo v drtivé většině dovoleno obnovit toto tradiční venkovské živnostenské povolání a pravé družstevnictví. Vždyť vždy šlo jen o to uživit se v lůně přírody.

Venkov nebyl nikdy bohatý a v tvrdých podmínkách mnoho jeho obyvatel nevybočovalo životní úrovní nad druhé. Dnes však venkov zchudl natolik, že je až do nebe volající žádost o změnu poměrů, které se vymknou tzv. zachování rozměru českého zemědělství ve prospěch velkých zemědělsko-průmyslových podniků. Kdo potřebuje něco přes tisíc akciových a podobných společností, které mají námezdní práci jen pro desítky venkovanů, s takovou mírou zadlužení, která se rovná stavu před bankrotem? Venkovští obyvatelé zcela zjevně nikoliv. Jejich majetek doslova okupují bývalí družstevní funkcionáři pro svá rodinná bratrstva a dovolání není. Tato podivně mocná postdružstevní lobby, která téměř nikomu z užívaného majetku nic nezaplatila, obsadila venkov jako svou soukromou provincii a vede venkov (lid i krajinu)k záhubě.

Rozpínavost těchto novodobých venkovských zbohatlíků zasahuje již podstatnou měrou státní rozpočet, z kterého jsou tyto zcela kuriózní a neživotaschopné relikty socialismu udržovány při životě. Ale to je málo, nejde-li si více nahospodařit, tak zisk se dá tvořit i ze státního rozpočtu a z peněz EU. A tak se začíná simulovat vše, co je potřeba, aby se na peníze daňových poplatníku doma i v Evropě dosáhlo.

Zaniklá užívací práva jsou obnovována, opět se zavádí užívání z užívání a užívací práva jsou povyšována nad práva vlastnická. A dějí se další zázraky před očima národa, většina zemědělských podniků nesměřujících vůbec do zemí EU je podporována penězi všech daňových pokladníků, aby bylo na venkově ještě hůře. Až do úplného vyhubení selské myšlenky a asi i zdravého selského rozumu. Pak již bude na venkově doslova ráj, ale pro koho, zapomněli současní vládní sociální inženýři říci.

Již i čínští komunisté přišli na to, že venkovský člověk se dokáže na venkově a na vlastní půdě uživit a tvořit pak zodpovědně krajinu a zachovávat relativně zdravé životní prostředí. Jen ti naši velkoagrární melounové ne a ne se poučit. Na co se budou zítra vymlouvat současní kolektivizátoři, když kolchoznictví zůstane již jen v Čechách, a Čechy pak skanzenem demokratického komunismu, jak hlásají jeho dnešní reformátoři.

 

V Branišovicích dne 10.3.2004

 

ing. Jaromír S. Morávek,

předseda SVP SR ČR,

zemědělská komise Konzervativní strany