PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.09.2003
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Bude zpochybněno samo vlastnictví?

O dotace z EU jde až v první řadě...


Reaguji na regulaci trhu s půdou a na projekt IACS, resp. i na články v týdeníku Zemědělec č. 13 a 17/2003.

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR vnímá lobbystické snahy oklešťující stále více práva vlastníků půdy a příslušného zemědělského majetku za zcela nepřípustné a odporující ústavní ochraně soukromého vlastnictví ve smyslu i dodatkového protokolu č. 3 k čl. 11 LZPS. Tím je řečeno podstatné, že vlastnictví všech vlastníků nemůže mít stejný rozsah, pokud se jedná o vlastníky na majetku ukradeném bývalým komunistickým režimem. Jejich vlastnictví není a nemůže být legalizováno.

Všechny zákony, které se jen dotýkají půdního vlastnictví, oklešťují vlastnická práva ve prospěch uživatelů, jiných podnikatelů, nájemců, ale i v pseudoprospěch občanů ČR. Ochranářská politika státu tak sanuje zemědělský socialismus, který se v současné době ústy prezidenta Agrární komory a předsedy Svazu podnikatelů v zemědělství ČR již ani nestydí opět zavádět diferenciální rentu podle marxisticko-komunistické ideologie.

Ochrana nájemníků zemědělských a lesních pozemků je tak v přímém protikladu k snahám a výsledkům, kterých se podařilo díky Ústavnímu soudu ČR dosáhnout u Sdružení majitelů nájemních domů a bytů. Tam veškeré regulace v podstatě padly a je na vlastnících a nájemcích jak se dohodnou. Současná socialistická vláda se stále snaží s nálezy ÚS manipulovat a v rozporu s nimi v podstatě štvát nájemce proti vlastníkům. V zemědělské politice pokročila regulace trhu s půdou a nájemného již tak daleko, že v současné době nemá tržní cena půdy ani zlomek tržní hodnoty v zemích západně od nás a díky socialistické politice vlády v oblasti zemědělství nemá ani hodnotu u bank a jiných finančních ústavů.

Od schválení zákona o prodeji státní půdy se tento stále jen komplikuje novelizačními snahami ve prospěch nájemníků, prodej je regulován a stále více komplikován. Zájem o prodej 500.000 ha státní půdy není valný a podle stávající administrativní náročnosti, stále se zvyšující ochranou nájemníků, stále více stagnuje. Není reálný ani za deset let.

Nyní se stát pokouší regulovat ve prospěch nájemců i prodej půdy ve vlastnictví fyzických osob, když již od samého počátku brání prodeji půdy cizincům, a nyní podpoří dotováním úroků z úvěru na její koupi jen u nájemců, kteří ji mají pronajatou od vlastníků tři roky. Vedle toho je jasná snaha o novelu zemědělského zákona a to i ve spojení s projektem IACS, aby se veškeré nájemní vztahy prodloužili na 15 nebo i 18 let přímo ze zákona a nájemci měli navíc předkupní právo. Takové omezování soukromého vlastnictví je podle Svazu vlastníků půdy zcela nepřípustné a bude předmětem stížnosti i u orgánů EU v Bruselu a u našeho Ústavního soudu.

Sám systém IACS je jen dokladem, že socialistické vládě není nic svaté a že opět jako za komunistů dokáže udělat z uživatelů vlastníky. Zaváděním uživatelských bloků do katastru nemovitostí se v podstatě zavádí svrchní vlastnictví pro nájemce a spodní vlastnictví pro skutečné vlastníky. Uživatelské bloky sanují tzv. velkohony socialismu, kde je navíc zahrnuta i rozoraná polní cestní síť zpřístupňující a ohraničující jednotlivé pozemky vlastníků. Faktická likvidace pozemkových úřadů, resp. převod těchto agentur pod správu socialistického ministerstva zemědělství, je předzvěstí nepokračování v pozemkových úpravách a sanování stavu zemědělské socialistické velkovýroby, kdy stát bude hradit veškerou nadvýrobu a ztrátu těchto neproduktivních, předlužených a tržně neperspektivních zemědělských firem, nezaložených na solidním vlastnickém základu, nýbrž v nejlepším jen na chatrném nájemním vztahu a na nesplaceném majetku oprávněných osob. Tyto transformované společnosti nemají na žádný majetek řádný nabývací titul, nebo jej alespoň ve většině nezaplatili a zaplatit nehodlají.V terénu bude tedy dále panovat stav, který je v rozporu s de iure stavem vedeným v katastru nemovitostí. Polní cestní síť, která není ani předmětem nájmu v nájemních smlouvách, je také zahrnuta v uživatelských blocích a bez jakéhokoliv jednání s vlastníky bude dále rozorávána a užívána zadarmo a bez právního důvodu. Socialisté si tedy s vlastnictvím nedělají žádné těžkosti a IACS je budován zcela účelově, aby bylo možno zadministrovat a přerozdělit peníze EU dosavadním a předem určeným nájemcům. Zakrývání špatné transformace, které zavedlo většinu českých zemědělců do slepé uličky, se stává již veřejnou lží, která však v EU bude(?) mít krátké nohy. U nás se tedy skutečné majetkové vztahy v půdní držbě neusadily. Stát se nyní snaží vyrobit model, který není vůbec diskutován s vlastníky (jedinými oprávněnými účastníky majetkoprávních řízení), směřuje v podstatě proti nim, protože se bude snažit většinu přímých plateb z unie přesměrovat z kapitoly obnovy a údržby krajiny na uživatele uživatelských bloků a udržet tak industriální krajinu zavedenou komunisty tak, aby se nic zásadního nezměnilo. Přestože pronájmy jsou jen pro účel rostlinné výroby, tedy pro produkci rostlinné výroby, již dopředu si tito nájemci sahají na peníze na údržbu a obnovu krajiny, obnovu venkova, když ji de facto stále ničí, tak jako i infrastrukturu obce provozem nesmyslné velkovýroby s těžkou až supertěžkou mechanizací.

Snahy ministerstva zemědělství a socialistické politické reprezentace v této oblasti již nerozlišují žádné vlastnictví. Výrobní prostředky již zase budou patřit těm, kdo na nich pracují. Ponechat však životní prostředí a krajinu v rukou velkovýrobní lobby by znamenalo opět urvat na desítky let přírodu přírodě a především urvat přírodu lidem, kteří ji zoufale potřebují. Opět poroučejí ti, kteří rozorali meze, cesty, louky a pastviny, zatrubnili potoky, zmeliorovali mokřady, zničili retenční schopnost půdy zadržovat vodu, tedy ti, kteří vytvořili ze zemědělské půdy na více jak půl roku aridní, polopouštní podmínky na vedle sebe ležících 100 ha lánech a ničí vše živé co do přírody patří.

Jak by bylo asi těžké uvést stav v krajině do souladu se stavem v katastru nemovitostí, tedy na právní stav? A hlavně, aby pozemky byly zase v kulturách jaké jsou u nich zapsány. Protože o kultury vůbec nejde, není současná zemědělská krajina kulturní krajinou, ale jen továrnou na potraviny v době, kdy již o žádné soběstačnosti nelze hovořit. Komu jde o zachování tohoto stavu? Především nájemcům. Potřebuje však vyspělá kulturní společnost takové nájemce, kteří slepě hájí jen své partikulární hospodářské zájmy a při tom do společného nedávají vůbec nic, jsou v setrvalé ztrátě a tedy pány z Nemanic? Páni Hlaváčkové, Velebové, Jírovští a jim podobní nohsledové zahnali sebe sama do slepé uličky. Na jejich pochybnou existenci již občané nemají. Prodloužení svého stejně již posmrtného života a končící existence však očekávají za peníze EU. Do hospodářských mrtvol ale západ neinvestuje a pokud dojde k přerozdělení agrárních eur za jiných podmínek než v zemích patnáctky, pak je vlastní kremace zcela jistá. IACS je tedy začátkem agrárního hrobu zdejších přetransformovaných kolchozníků. Na českých základech se nedá stavět. Navíc vláda ani neuvažuje, že by novela nemusela projít legislativním procesem. Když neprojde novela, tak co? Když se nepovede referendum, tak co? Když by se oboje povedlo, tak co když bude negující účinek na základě ústavní stížnosti?

Ministr Palas opakovaně lže, naposledy když v televizním Kotli tvrdil, že to byl ON, jediný, kdo navrhl dobrou novelu transformačního zákona, tedy že udělal vše pro dobro oprávněných osob. Zapomněl však dodat, že jeho návrh novely byl tak markantně protiústavní a špatný, že jej musel Ústavní soud smést ze stolu. Tak chlubit se takovým návrhem, to musí být pan ministr formát - kam se na něj hrabou ústavní soudci a praví vlastníci. Třes se lide, když vládnou takoví vládcové z Tvé vůle proti Tobě. 

 

Ing. Jaromír Morávek,

předseda Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR,

člen předsednictva Konzervativní strany

 

Psáno pro týdeník Zemědělec, převzato se souhlasem autora.