PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.05.2004

Autor: Svatopluk Kalužík

Anketa

vytvořená v rámci evropského projektu 'Enquiry for candidates to EP'. Něco k informačním technologiím...


Dobrý den,

 

Rádi by jsme Vás oslovili s anketou pro kandidáty do Evropského parlamentu vytvořenou v rámci evropského projektu 'Enquiry for candidates to EP'. Jedná se o projekt mimovládních organizací z krajin V4, které sdružují laiky i odborníky z oblasti IT. Výsledky této ankety budou prezentované ve všech zúčastněných zemích v tisku i elektronických mediích. Pokud si myslíte, že tato anketa měla být adresovaná některému z Vašich kolegů, chtěli by jsme požádat o její přeposlání.

 

Za odpověď předem děkujeme

 

Ivo Danihelka

koordinátor české části projektu

 

Odpovědi prosím odesílejte zpět na adresu marx@linux.sk, děkujeme.

 

Anketní otázky:

 

1. Ke které z politických frakcí EP se připojíte v případě Vašeho úspěchu v následujících volbách do EP?

 

Frakce Evropské lidové strany

 

 

2. Působí ve Vaší politické straně odborník na legislativu související s informačními technologiemi? S kterými profesními organizacemi, či komerčními společnostmi v oblasti IT spolupracujete?

 

Mezi členy Konzervativní strany působí řada odborníků v informatice, ne však s primárním zaměřením na legislativu. V současné době např. provádíme rozbor vládního návrhu zákona o registračních pokladnách.

Konkrétně se žádnou komerční - obecně s kýmkoliv.

 

 

3. Jaké je Vaše stanovisko k otázce tzv. softwarových patentů (možnosti patentovať matematické postupy, algoritmy a obchodní metody, tak jako to je možné v USA)? Dokážete si představiť jejich vliv na českou firmu vytvářející software?

 

Tento problém zatím nevidíme jako primární a momentálně nemáme jeho podrobný rozbor. Obecně - v aplikovaných vědních disciplínách spíše ano, u základního výzkumu v teoretických disciplínách je tato otázka velmi diskutabilní (patent na definici grupy?).

 

 

 

4. Jaký je Váš názor na skupinu COREPER, která připravuje návrhy zákonů pro Radu ministrů a která nemusí respekovať usnesení Evropského parlamentu?

 

Bohužel s tímto nejsme blíže seznámeni. Obecně pak - budeme se zasazovat o zjednodušení a (nejen, ale i) tím o zprůhlednění procesů probíhajících v orgánech EU.

 

 

5. Co si myslíte o připravovaném používaní biometrických údajů na osobních identifikačních průkazech?

 

Nehorujeme pro bezbřehou svobodu, resp. uvědomujeme si, že absolutizováním některých svobod mohou být v konečném důsledku zničeny svobody všechny. Jsme proto připraveni na jistá omezení zvyšující bezpečnost, pořádek apod.

K biometrickým údajům obecně: používaly se a používají - např. běžná fotografie... Na druhé straně je problém jistě stále otevřený.

 

 

6. Jste za posílení kontrolních pravomocí státu vůči používání informačních technologií (zákony jako DMCA, či zákon pro zkvalitnění vnitřní bezpečnosti v USA)?

 

Jak kdy a jak kde. V konsolidovaném státě jistě - stát určitou vymezenou kontrolní roli plnit musí, zvláště pokud zneužití těchto technologií znamená významné bezpečnostní riziko. Na druhé straně je třeba jistě mírů jakýchkoli pravomocí státu - tedy i v této oblasti - vždy dobře zvažovat. U nás, s pozůstatky KGB, STB a pod., je nezbytné být nějakou dobu vůči snahám o omezování těchto technologií ze strany státu ještě značně ostražitější.

 

 

7. V čem vidíte výhody a nevýhody podpory Free/Open Source projektů v rámcových programech?

 

Sám autor otázek jistým způsobem odpovídá otázkou v bodě 3. Pokud někdo vytvoří SW dílo a chce za něj peníze (a dostane je) a patent, má ho mít, pokud vše někdo dá k disposici Free Open, je to jeho věc. Za peníze mám (sice někdy jen údajně...) záruku, na free se spoléhám jen na sebe (pokud jsem soukromník). Je otázkou, co má dělat státní úřad, který má ručit za data (a chránit je), patřící veřejnosti.

 

 

8. Znáte nebo používáte operační systém GNU/Linux? Pokud ano, jaký je Váš názor na něj?

 

Znám a názor je zcela positivní.

 

 

Za Konzervativní stranu odpovídal

RNDr. Svatopluk Kalužík, místopředseda

http://www.konzervativnistrana.czmistopredseda2@konzervativnistrana.cz