PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

12.08.2003

Autor: Jan Kubalčík

Ad „A opět ten nešťastný způsob léta“

Reakce na článek D. Zimové. Původní text zde.


Z článku D. Zimové si dovolím vypíchnout pouze jedinou pasáž, byť by jich snad za komentář stálo více - možná i celkové postavení některých skutečností, které by si možná zasloužily podrobnější vysvětlení (alespoň pro mě) - jako např. z mého pohledu velmi podstatné „Zkreslené výroky prezidenta o amerických základnách v České republice...".

Jedná se mi o pasáž „...když Mirek Topolánek podepsal ušlechtile se tvářící a přitom hluboce pokryteckou, prvoplánově protiklausovskou petici „S komunisty se nemluví".". Tuto petici jsem také podepsal. Je snad možné spekulovat o tom, zda pokrytecký není podpis Mirka Topolánka, přičemž míru pokrytectví by bylo lze odhadovat na základě statistiky společného hlasování ODS a KSČ(M) v Parlamentu a počtu koalic ODS s KSČ(M) na nižších úrovních. Popř. by bylo možné hovořit o pokrytectví těch, kteří tuto výzvu podepsali a přitom se sami s komunisty baví, nebo přímo byli členy KSČ. Ale na výzvě samotné nic pokryteckého neshledávám.

Označení výzvy jako „prvoplánově protiklausovské" pak zjevně vychází z předpokladu, že kdyby byl presidentem zvolen někdo jiný a dopustil se stejného kroku (pozvání představitelů KSČ(M) za jednací stůl), žádná taková petice by nevznikla. Ale pro takový předpoklad nenacházím žádnou oporu. Samozřejmě nemohu v této věci hovořit za nikoho jiného než za sebe - a já bych text petice v takovém případě podepsal i kdyby na Pražském hradě seděl V. Havel, Karel IV nebo R. Reagan. Ze strany pisatelky se jedná o prostou falešnou kauzalitu a nejsem si zcela jist, zda se takovou „obranou" předem částečně nediskredituje i to dobré, co V. Klaus v roli presidenta ČR může vykonat. Minimálně se takovou předpojatou palogikou (která je v textu podsouvána autorům petice) přispívá k dalšímu čeření hladiny v naší sklenici vody - jsou-li jedni přesvědčeni, že co od Klause jest od ďábla jest a druzí, že jakákoli kritika Klause je předem účelová, přispívá to k desintegraci společnosti a to zrovna v souvislosti s hlavou státu, která by měla spíše spojovat. A to považuji za daleko horší než nějaké „příkopy mezi Hradem a podhradím".

Ostatně soudím, že KSČ(M) musí být zakázána...

12. srpna 2003

Jan Kubalčík

člen předsednictva Konzervativní strany