PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.01.2023

Autor: Konzervativní strana

2. kolo presidentské volby 2023

Prohlášení k prezidentským volbám


Konzervativní strana pokládá za nepochybné, že židovsko-křesťanské kořeny, ze kterých vyrostla západní civilizace, vyjadřují universální pravdu o přirozenosti člověka a o povaze jeho bytí. Hlásíme se ke konzervativcům západní křesťanské civilizace, která má své kořeny v Jeruzalémě, Athénách a Římě. Hlásíme se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí universálně. Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení.

V 1. kole přímé volby presidenta České republiky uspěli kandidáti, kteří se oba počítají k bývalým členům Komunistické strany Československa.

Je politováníhodné, že po více než třiceti letech od pádu komunistického režimu se do 2. kola prezidentských voleb nekvalifikoval žádný kandidát nezatížený komunistickou minulostí, a proto stojíme před skličující nutností si jednoho ze dvou bývalých kariérních komunistů zvolit. Když už jsme si jednou nastavili pravidla tak, že - ať chceme či nechceme - jeden z nich nakonec zvolen být musí, nenechávejme to na jiných. Konzervativní strana v každé situaci doporučuje občanům naší země nepromarnit svůj hlas případnou neúčastí.

Konzervativní strana je přesvědčena, že pověstným menším zlem ve funkci presidenta ČR je Petr Pavel. Neznamená to, že se ztotožňujeme se všemi jeho názory a postoji, jak jsme již vysvětlili jinde - naopak s řadou z nich nesouhlasíme.

Nechceme v čele státu bývalého komunistu, ale když už se tomu nelze po 1. kole vyhnout, nemůžeme ignorovat rizika spojená s Andrejem Babišem. Jejich projev v posledních dnech eskaloval zpochybněním spojeneckých závazků ČR v rámci NATO či ochotou spolupracovat se soudruhem Josefem Skálou, nechvalně známým stalinistou. Tyto hluboce znepokojivé momenty jsou navíc rámovány lživou kampaní Andreje Babiše založenou na podněcování iracionálního strachu z války a na obvinění Petra Pavla ze snahy o zavlečení ČR do válečného konfliktu s Ruskou Federací. Je nepřehlédnutelné, že se Andrej Babiš pokouší vyvolat to nejhorší, co v každém člověku, potažmo ve společnosti, dříme a osedlat to. Zapomíná přitom, že jednou vyvolané zlo člověku slouží jen chvíli - brzy začne člověk sloužit vyvolanému zlu.

Z výše uvedených důvodů Konzervativní strana vyslovuje, přes výhrady k jeho minulosti či nesouhlas s některými jeho názory a postoji, zdráhavě a z nezbytí, podporu Petru Pavlovi v nadcházejícím 2. kole presidentské volby.

Ostatně soudíme, že je třeba zrušit přímou volbu presidenta.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda