PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.02.2011
Kategorie: MS Brno, Realizované

 

Pozvánka na přednášku J. Fuchse

Informace k připravované úvodní přednášce a přehled témat plánovaného cyklu.


Vážení členové a přátelé Konzervativní strany,

Městské sdružení Konzervativní strany Brno si Vás dovoluje srdečně pozvat

na přednášku s názvem

FILOSOFICKÝ POHLED NA EVOLUČNÍ TEORII

kterou pronese

šéfredaktor Distance – revue pro kritické myšlení a autor sedmisvazkové Filosofie, spolupracovník společnosti Academia Bohemica, o. p. s., a Občanského institutu

JIŘÍ FUCHS

datum konání: čtvrtek 17. 2. 2011

čas konání: přednáška 17.00 – 18.30, následná diskuse 18.30 – 20.00 (sraz 16:45 před budovou)

místo konání: prostory Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, ul. Grohova č. 18

vstupné dobrovolné

 

Jedná se prozatím o první úvodní přednášku. V případě, že tato přednáška vzbudí ve Vašich řadách zájem o soustavnější probírání hlubší filosofické problematiky, proběhne další setkání, tentokrát na téma Filosofické pozadí multikulturalismu. Tyto dvě úvodní přednášky pak otevřou cyklus pracovně nazvaný Podstatné otázky filosofie. A právě počet Vás, zájemců o tyto přednášky, nám bude signalizovat, zda bude mít smysl organizovat celý cyklus. Proto, máte-li zájem, neváhejte a co nejdříve potvrďte svoji účast na první přednášce tak, že pošlete e-mail obsahující Vaše jméno a telefonní kontakt na adresu seminar@konzervativnistrana.cz. Uzávěrka přihlášek je 6. února 2011 včetně. Na základě ohlasů první, potažmo druhé přednášky se rozhodne o konání či nekonání celého cyklu.

Potenciálně by se jednalo o cca jedenapůlroční cyklus přednášek, přičemž by celý kurs mohl mít takovouto podobu:

I. Úvod do filosofického myšlení

1. Filosofický pohled na evoluční teorii

Proti všemu očekávání je problém, který se snaží evolucionisté řešit, překvapivě filosofický. Proto je možné o filosofických předpokladech evoluční teorie pochybovat – možná i úspěšně.

2. Filosofické pozadí multikulturalismu

Ideologie multikulturalismu se opírá o různá filosofická zdůvodnění. Nejčastější je tu kulturní, potažmo etický relativismus. Otázka jeho bezrozpornosti je nejen zajímavá, ale i naléhavá.

II. Podstatné otázky filosofie

3. Rehabilitace filosofického myšlení

V širší vzdělanosti panují o filosofii mnohé, částečně pochopitelné předsudky. Bylo by škoda u nich stagnovat.

4. Verifikace základních hodnot lidského myšlení

Neuvěřitelný úspěch postmoderního relativismu má vysvětlení v absenci kritického prověření principů a hodnot myšlení. Na takovém prověření bezpodmínečně závisí stabilita i rozpětí filosofického poznání.

5. Problém lidské přirozenosti

Je mnoho horkých témat, jejichž uspokojivé řešení předpokládá adekvátní, neredukovanou definici člověka. Otázka ontologické konstituce člověka je klíčová pro všechny humanitní obory; pro etiku je přímo kardinální.

6. Problém smyslu lidského života

Celková životní orientace je požadavkem zdařilé lidské praxe. Otázka finality a z ní odvozeného řešení celkového smyslu osobního života je tu rozhodující. Není však život jedince, vzatý vcelku, absurdní?

7. Otázka Boží existence

Téma racionální identifikace Absolutna je zcela regulérní filosofický problém – žádná náboženská infiltrace. Přitom řešení tohoto problému dramaticky rozhoduje v lidských životech o mnohém.

8. Problém absolutnosti mravního zákona

Stížnosti na relativizaci mravních norem a hodnot se množí, většinou však zůstávají na úrovni pouhých intuicí přirozeného mravního cítění. Na sofistikované relativizace intelektuálů nestačí.

9. Kritika egoistické etiky

Egoismus druhých nám ještě přirozeně vadí. Materialistické světonázorové vyznání však už pokládáme za normalizovaný rámec a východisko životní praxe, ačkoli k egoistickému způsobu života logicky vede.


Dne 10. 2. 2011 byla provedana aktualizace místa konání a času srazu úvodní přednášky